Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Çayönü Tepesi

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Çayönü Tepesi
Cayönü Tepesi er et arkeologisk funnsted og tidligere bosted i sørøstre TyrkiaAnatolia, i høylandsområdene ved Eufrat. Stedet ligger i den fruktbare halvmåne like ved funnstedet Hallan Çemi, og skriver seg trolig fra tiden 10 000 f.Kr. til etter 8 000 f.Kr. Det var samtidig med Nevali Cori.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Çayönü Tepesi in Polish | Çayönü Tepesi in Finnish