Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ämbete

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Ämbete
Med ämbete menas en officiell befattning och kan mer specifikt avse: I överförd betydelse används ordet också för att beteckna Till ämbetet hörde och hör ofta en ämbetsdräkt

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
ämbete
empleo, officio, function, placia, posto, profession, carga; högt ~ dignitate; lämna sitt ~ dimitter se de su functiones; påta sig ett ~ assumer un officio; utöva ett ~ excercer un function, occupar un carga; å ~ts vägnar de officio, ex officio lat

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
ämbete
مقام رسمي، رتبه دولتي
بخشي در اداره هاي دولتي


Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
ämbete
[²'em:be:te] subst.
autoridad (de gobierno); departamento; servicio
avdelning inom statsförvaltningen (mest i namn)
ämbets|verk -et dirección general (adscrita al gobierno)

 
[²'em:be:te] subst.
cargo público; dignidad (ecles.)
hög statlig el. kyrklig tjänst
ämbets|man -nen funcionario; de mayor categoría: alto cargo; dignatario (ecles.)


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
ämbete
office, appointment


| ämbete in English | ämbete in Finnish | ämbete in Swedish | ämbete in Farsi | ämbete in Latin