Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ätpinnar

Svenska Wikipedia – den fria encyklopedin

Download this dictionary
Ätpinnar
Ätpinnar eller kinapinnar är pinnar som används i främst Östasien för att äta med. Pinnarna är företrädesvis gjorda i trä och av engångsnatur. Det faktum att ca två miljarder konsumenter i Östasien förbrukar runt tre par engångsätpinnar varje dag leder till en omfattande konsumtion av trävirke och av begränsade skogsresurser. I Korea är ätpinnarna av tradition gjorda av metall. Återanvändandet av metall- eller plastätpinnar betraktas i stora delar av Östasien som ohygieniskt. Pinnarna hålles i samma hand.

Se mer på Wikipedia.οrg…


© Den här artikeln använder material från Wikipedia® och är licensierad enligt GNU Free Documentation License

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
ätpinnar
bastonettos a/de mangiar [-d3-]

Svenska Sällskapet för Interlingua


| ätpinnar in Swedish | ätpinnar in Latin