Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

återväxt

Stora svensk-interlingua ordboken

Download this dictionary
återväxt
(ac)crescentia, (ac)crescimento, augmento, augmentation; sörja för ~en fig occupar se/cargar se del successores/del continuatores

Svenska Sällskapet för Interlingua

Swedish Persian dictionary

Download this dictionary
återväxt
تجديد رشد، نورويش


Lexin Svensk-Spanskt Lexikon

Download this dictionary
återväxt
[²'å:tervek:st] subst.
retoño; renuevo; rebrote; fig.: nuevas generaciones (en una profesión, oficio, etc.)
det att växa upp på nytt; det som vuxit upp på nytt (bildligt "förnyelse")
återväxten bland skomakare är dålig Son muy pocos los jóvenes que eligen el oficio de zapatero.


(c) 2007 Language Council of Sweden (Språkrådet)

Swedish English Online Dictionary

Download this dictionary
återväxt
regrowth

Swedish - Kurdish (by: Kamal Mavane)

Download this dictionary
återväxt
subst. ji nû ve şînbûn, şînbûneve, ji nû ve gîhaştin, gîhaştineve


| återväxt in English | återväxt in Swedish | återväxt in Farsi | återväxt in Latin