Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

éthylène glycol

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Ethylene glycol
Ethylene glycol (IUPAC name: ethane-1,2-diol) is an organic compound primarily used as a raw material in the manufacture of polyester fibers and fabric industry, and polyethylene terephthalate resins (PET) used in bottling. A small percent is also used in industrial applications like antifreeze formulations and other industrial products. It is an odorless, colorless, syrupy, sweet-tasting liquid. Ethylene glycol is moderately toxic, with children having been particularly at risk because of its sweet taste, until it became common to add bitter flavoring to consumer antifreezes containing it.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Ethylenglykol

© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
Etheenglycol

© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Éthylène glycol
L'éthylène glycol ou glycol ou encore éthane-1,2-diol est le plus simple composé chimique de la famille des glycols.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Glikol etylenowy
Glikol etylenowy, glikol (gr. , glykys – 'słodki') – organiczny związek chemiczny będący najprostszym alkoholem polihydroksylowym (diol), a zarazem i najprostszym alkoholem cukrowym. Jest szeroko stosowany jako składnik samochodowych płynów chłodzących, a także jako prekursor polimerów. W czystej postaci jest bezbarwną, bezzapachową, syropowatą cieczą o słodkawym posmaku. Glikol etylenowy jest toksyczny, a jego połknięcie może spowodować śmierć. Cząsteczki glikolu etylenowego zostały zaobserwowane w przestrzeni kosmicznej.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| éthylène glycol in English | éthylène glycol in French | éthylène glycol in Italian | éthylène glycol in Spanish | éthylène glycol in Dutch | éthylène glycol in Portuguese | éthylène glycol in German | éthylène glycol in Russian | éthylène glycol in Japanese | éthylène glycol in Greek | éthylène glycol in Hebrew | éthylène glycol in Arabic | éthylène glycol in Polish | éthylène glycol in Czech | éthylène glycol in Latvian | éthylène glycol in Urdu | éthylène glycol in Bulgarian | éthylène glycol in Finnish | éthylène glycol in Swedish | éthylène glycol in Farsi