Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Драгоманци

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия

Download this dictionary
Драгоманци
Драгоманци (, Апсалос) е село в Егейска МакедонияГърция, в Дем Съботско (Аридеа), Ном Пела в административна област Централна Македония.

 Вижте повече на Wikipedia.οrg… 


© Тази статия съдържа материали от Уикипедия ® и е достъпна при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ

| Драгоманци in Bulgarian