Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

лингвистика

Српска Википедија – Бесплатна енциклопедија

Download this dictionary
Лингвистика
Лингвистика (у буквалном значењу језикословље) — најчешће прихваћено, је наука о људским језицима а лингвиста је особа која се том науком бави. Проучавање лингвистике се може раслојити путем три осе:
  • Синхронијска и дијахронијска -- Синхронија се бави искључиво једновременим приказом језика; дијахронија се бави историјом језика и група језика и какве су се структуралне промене догодиле.
  • Теоријска и примењена -- Теоријска лингвистика се бави стварањем теоријских модела за опис појединачних језика, као и теоријама о језичким универзалијама. Примењена лингвистика се бави обрадом конкретног језичког материјала.
  • Контекстуална и независна -- Контекстуална лингвистика је концентрисана на то како се језик понаша у свету: његова друштвена функција, али такође и како је прихваћен, створен и перцепиран.

 За више информација, погледајте Wikipedia.org ...


© Овај чланак користи материјал са Википедија® и лиценциран је под ГНУ-ове Лиценце за слободну документацију и под слободне лиценце Ауторство-Делити под истим условима.

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Лингвистика
Лингви́стика (языкозна́ние, языкове́дение) — наука, изучающая языки. Это наука о естественном человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его представителях. В широком смысле является частью семиотики как науки о знаках.

Лингвистикой профессионально занимаются учёные-лингвисты.


Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

Wikipedia® Българоезичната Уикипедия – Свободната енциклопедия

Download this dictionary
Лингвистика

© Тази статия съдържа материали от Уикипедия ® и е достъпна при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ

Efremova Russian Explanatory Dictionary

Download this dictionary
лингвистика
лингвистика
ж.
Наука о языке; языкознание.

Babylon Russian English dictionary

Download this dictionary
лингвистика (f)
n. linguistics, scientific study of language


| лингвистика in English | лингвистика in German | лингвистика in Russian | лингвистика in Turkish | лингвистика in Other Russian languages | лингвистика in Serbian | лингвистика in Bulgarian | лингвистика in Farsi | лингвистика in Macedonian