אגירה שאובה - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אגירה שאובה

Tunneling

Download this dictionary
אגירה שאובה
Pumped Storage

| אגירה שאובה in Hebrew