אגף הקורה - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אגף הקורה

Tunneling

Download this dictionary
אגף הקורה
Flange

| אגף הקורה in Hebrew