אולם תת קרקעי - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אולם תת קרקעי

Tunneling

Download this dictionary
אולם תת קרקעי
Cavern

| אולם תת קרקעי in Hebrew