איטום למים - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

איטום למים

Tunneling

Download this dictionary
איטום למים
Water Proofing

| איטום למים in Hebrew