איכות גרועה - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

איכות גרועה

Tunneling

Download this dictionary
איכות גרועה
Poor Quality

| איכות גרועה in Hebrew