איכות הסלע - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

איכות הסלע

Tunneling

Download this dictionary
איכות הסלע
Rock Quality

| איכות הסלע in Hebrew