אירגון תקינה בינלאומי - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אירגון תקינה בינלאומי

Tunneling

Download this dictionary
אירגון תקינה בינלאומי
International Organization for Standardization - ISO

| אירגון תקינה בינלאומי in Hebrew