אישור רשמי - Free definitions by BabylonBabylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אישור רשמי

Babylon Hebrew English dictionary

Download this dictionary
אישור רשמי
official confirmation

Tunneling

Download this dictionary
אישור רשמי
Approval

| אישור רשמי in Hebrew