Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

אמהרית

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
אמהרית
(נ') השפה המדוברת באתיופיה, שפת האתיופים
 
אמהרי
(ת') של הלשון האמהרית (השפה הרשמית באתיופיה) ; שכתוב באמהרית

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אמהרית

אמהרית (አማርኛ - אַמַרִנְיַה) היא שפה ממשפחת השפות השמיות, שהתפתחה בקרן אפריקה במהלך המאה ה-10. השפה נכתבת באמצעות כתב געז שהתפתח מהאלפבית הדרום ערבי, בכתב זה כל סימן גרפי מייצג הברה (המורכבת בדרך כלל מעיצור ומתנועה), מבחינת הדקדוק ואוצר המילים הושפעה האמהרית מהלשונות האפריקיות.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

| אמהרית in English