Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

הכנסייה הקתולית

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
הכנסייה הקתולית

הכנסייה הקתולית (ידועה גם ככנסייה הקתולית הרומית) היא הכנסייה הנוצרית הגדולה בעולם. היא משתייכת לזרם הנצרות הקתולית ומנהיגהּ הוא האפיפיור. לפי הכנסייה, מניין החברים בה עולה על מיליארד. הכנסייה מגדירה את שליחותה להפיץ את הבשורה הנוצרית על פי ישו, וכן לנהל את הסקרמנטים הנוצרים ולעסוק בצדקה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Babylon Hebrew English dictionary

Download this dictionary
הכנסייה הקתולית
the Catholic Church
 
כנסייה קתולית
Catholic Church

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
הכנסייה הקתולית
הנצרות הרומית המערבית שבראשה עומד האפיפיור
 
כנסייה קתולית
בית תפילה של העדה הנוצרית הרומית המערבית

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
הכנסייה הקתולית הרומית (Roman Catholic Church)
 
הכנסייה הקתולית הרומית (קתולית, מיוונית: "כלל-עולמית"), כנסייה עתיקה, הגדולה...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

| הכנסייה הקתולית in English | הכנסייה הקתולית in Hebrew