Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

השתלה

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
השתלת איברים

השתלת איברים היא טכנולוגיה רפואית שהתפתחה במחצית השנייה של המאה ה-20. בטכנולוגיה זו מוחלפים איברים, חלקי איברים או רקמות שהגיעו לאי-ספיקה סופנית באיברים, חלקי איברים או רקמות תקינים.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Babylon Hebrew English dictionary

Download this dictionary
השתלה
nf. transplantation, implantation, transplanting, grafting

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
השתלה
(נ') החדרה, העברת רקמה, העברת איבר; העברה בסתר, הכנסת מרגל

MIOK מילון רפואי

Download this dictionary
השתלה Transplantation
 השתלה של איבר (כיליה, לב, כבד וכו`) או של רקמה (מח עצם) אצל אדם הזקוק לכך בדרך עקב אובדן הפעילות של האיבר או הרקמה. האיבר המושתל מתקבל בד"כ מתורם הדומה מבחינה גנטית לנתרם. קיים גם מצב של תרומה עצמית המבוצע בעיקר כאשר מח עצם נלקח מאדם לפני טיפול מסויים ומוחזר לגופו לאחר סיום הטיפול. מושתל זקוק בד"כ לטיפולים תרופתיים המיועדים לדכא את התהליך הטבעי של דחיה המופעל ע"י הגוף כלפי האבר או הרקמה המושתלים.

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| השתלה in English | השתלה in Hebrew