Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

שורש

Babylon Hebrew Hebrew dictionary

Download this dictionary
שורש
(ז') בסיס הצמח שבעזרתו הוא נאחז בקרקע וסופג מזון; מקור, בסיס, יסוד, מוצא, עיקר, מהות, תשתית, רקע, מסד; נקודת אחיזה; החלק התקוע בבשר (שן, שער) ; גודל שהעלתו בחזקה תיתן מספר נתון; אותיות היסוד מהן נגזרת מיל
 
(ז') מוצא, יסוד, מקור, בסיס, צור-מחצבת, ראש, התחלה, נקודת-ראשית
 
(ש"ע) מושב שיתופי בהרי יהודה ממערב לירושלים
 
(פ') נעקר משורש, בוער, חוסל, הושמד, מוגר, הודבר, הוכחד, הוכרת, הושם לו קץ, סולק, הוצא באופן סופי; נוכש, עושב, הוצא מן האדמה על שורשיו

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
שורש

האם התכוונתם ל...

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
שורש (Root)
 
שורש, מושג בבלשנות - צוּרָן במלה. בעברית ובשפות שמיות אחרות זהו יסוד בעל שלושה עיצורים (עפ"י רוב), הנושא את המשמעות המילונית העיקרית של המלה.
השורש נחשב לסימן היכר אופייני ללשונות השמיות, משום שבהן יש שורשים בכל בסיסי הפעלים וברוב השמות...   רוצים לדעת עוד? 
 
שורש - החלק התחתון של ציר הצמח. תפקידיו העיקריים: קליטת יסודות מזינים ומים, וביסוס הצמחים במקום גידולם. לרוב, השורש הוא תת-קרקעי. ההבדלים היסודיים בין המבנה האנטומי של השורש לזה של הגבעול מסייעים להבחין בין שורשים על-אדמתיים לבין גבעולים...   רוצים לדעת עוד? 
שורש (Root, radical)
 
שורש, מונח מתמטי בעל שתי משמעויות נפרדות.
1. שורש של משוואה הוא מספר שהצבתו במקום משתנה במשוואה תפתור אותה, כלומר תביא לשוויון בין אגפיה. למשוואות יכולים להיות כמה שורשים; לדוגמה, למשוואה ריבועית יש שניים.
2. באריתמטיקה, שורש הוא מספר...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

מילון אבן ספיר

Download this dictionary
שורש
כל הבחינות שבכתר, נבחנות ל''שורשים'' לספירות. (תע''ס חלק ג').


| שורש in English