Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

خاورمیانه

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
خاورميانه

خاورميانه منطقه‌اي است که سرزمين‌هاي ميان درياي مديترانه و شاخاب پارس را شامل مي‌شود. خاورميانه بخشي از آفريقا-اوراسيا يا به طور خاص آسيا شمرده مي‌شود و در برخي موارد جزيي از آفريقاي شمالي را در برمي‌گيرد. اين ناحيه گروه‌هاي فرهنگي و نژادي گوناگوني از قبيل فرهنگ هاي عربي، ترکي، بربرها،اقوام ايراني(فارسي ،  کردي، آذري و بلوچي)، اسراييلي و آشوري را در خود جاي داده‌است. زبان‌هاي اصلي اين منطقه عبارت است از عربي،فارسي ،  کردي، آذري، بلوچي، ترکي، عبري و زبان آشوري. در بعضي زمينه‌ها واژه بسط يافته خاورميانه به تازگي شامل کشورهاي افغانستان، پاکستان، قفقاز، آسياي مرکزي و آفريقاي شمالي شده است که علاوه بر آنچه ياد شد زبان اردو و زبان ايراني پشتون را نيز در بر مي‌گيرد. بسياري از تعريف‌هاي «خاورميانه» - چه در کتابهاي مرجع و چه در اصطلاح عاميانه - آن را ناحيه‌اي در جنوب غربي آسيا و دربرگيرنده‌ي کشورهاي بين ايران و مصر معرفي مي‌کنند. با اين که بخش بيش‌تر کشور مصر (به جز صحراي سينا) در آفريقاي شمالي واقع شده ولي آن را جزو «خاور ميانه» مي‌دانند. کشورهاي شمال آفريقا از قبيل ليبي، تونس و مراکش بر خلاف خاورميانه، در رسانه‌هاي عمومي کشورهاي آفريقاي شمالي خوانده مي‌شوند.

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Pesian To English advanced

Download this dictionary
خاورمیانه

Middle East


  

Virsion 2.0

| خاورمیانه in English | خاورمیانه in Farsi