Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

دریای عمان

ويکي پدياي فارسي – دانشنامه رايگان

Download this dictionary
درياي عمان

درياي عُمان يا درياي مکران پهنه‌اي آبي است که در شمال غربي درياي عرب و اقيانوس هند و شرق تنگه هرمز و خليج فارس قرار گرفته‌است. ايران در شمال اين دريا و عمان و بخش کوچکي از امارات در جنوب آن جاي دارند. در سازمانهاي بين المللي و زبان‌هاي ديگر آن را خليج عمان مي‌نامند.

به ديدن ما بياييد Wikipedia.org...


© در نگارش اين مقاله از مطالب ويکي پديا® استفاده شده و تحت مجوز مستندات آزاد گنو شده و تحت سند مجوز عوام خلاق Creative Commons Attribution-ShareAlike

Pesian To English advanced

Download this dictionary
دریای عمان

Oman ==> [.n]: عمان


  

Virsion 2.0

| دریای عمان in English | دریای عمان in Farsi