Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

จิตรกรรม

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
จิตรกรรม
จิตรกรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานจิตรกรรม มักเรียกว่า จิตรกร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
จิตรกรรม
n. (ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ) painting, drawing, portrait

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
จิตรกรรม
a painting,a drawing


| จิตรกรรม in English | จิตรกรรม in Thai