Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อกตัญญู

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อกตัญญู
อกตัญญู แปลว่า ผู้ไม่รู้สึกถึงบุญคุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน ผู้ไม่มีความกตัญญู

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อกตัญญู
adj. (อกตัญญุตา, เนรคุณ) ungrateful
v. (อกตัญญุตา, เนรคุณ) be ungrateful, lack of gratitude
related. นิรคุณ, เนรคุณ

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อกตัญญู
to be ungrateful


| อกตัญญู in English | อกตัญญู in Thai