Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อก

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อก
อก (อังกฤษ: thorax) เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของสัตว์ที่อยู่ระหว่างศีรษะและท้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อก
n. (กระทรวงอุตสาหกรรม) Ministry of Industry
n. (หน้าอก, ทรวงอก) breast, bosom, bust
n. (ใจ, จิตใจ) soul, spirit
related. ทรวง, ทรวงอก, หน้าอก, อุรา
 
อก.
n. (อัยการ) public prosecutor

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อก
the chest,the bust,the breasts


| อก in English | อก in Thai