Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อนงค์

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อนงค์
อนงค์ อาจหมายถึง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อนงค์
n. (ผู้หญิง, หญิงสาว, นารี, กัลยา, อิสตรี, สุภาพสตรี) beautiful woman, woman
related. นงเยาว์, มารศรี, รมณี

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อนงค์
(P) a beautiful woman


| อนงค์ in English | อนงค์ in Thai