Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อรัญวาสี

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อรัญวาสี
อรัญวาสี (อ่านว่า อะรันยะ- ) แปลว่า ผู้อยู่ในป่า, ผู้อยู่ประจำป่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อรัญวาสี
n. (ผู้ที่อยู่ในป่า) forest dweller
n. (ชื่อคณะสงฆ์โบราณ ซึ่งตั้งอารามอยู่ในป่าห่างจากชุมนุมชน) sect of monks who lived in the jungle

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อรัญวาสี
a forest temple,a sect of monks who lived in the jungle


| อรัญวาสี in English | อรัญวาสี in Thai