Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อรุณ

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อรุณ

ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อรุณ
n. (ย่ำรุ่ง, ใกล้รุ่ง) dawn, rising sun, sunrise, daybreak
related. ย่ำรุ่ง

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อรุณ
the rising sun,sunrise,dawn


| อรุณ in English | อรุณ in Thai