Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาชญากรสงคราม

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาชญากรสงคราม

ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาชญากรสงคราม
n. (ผู้ก่ออาชญากรรมในการทำสงคราม) war criminal

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาชญากรสงคราม
a war criminal


| อาชญากรสงคราม in English | อาชญากรสงคราม in Thai