Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาญาสิทธิ์

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาญาสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาญาสิทธิ์
n. (อาชญาสิทธิ์) absolute power
related. อาชญาสิทธิ์

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาญาสิทธิ์
summary power


| อาญาสิทธิ์ in English | อาญาสิทธิ์ in Thai