Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาณานิคม

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาณานิคม
อาณานิคม เป็นดินแดนที่ต้องมีระบอบการปกครองที่อยู่ภายใต้การอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาณานิคม
n. (ประเทศที่อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศอื่น) colony, dependency
related. ประเทศราช

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาณานิคม
a dependency,a colony


| อาณานิคม in English | อาณานิคม in Thai