Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อาราธนา

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
อาราธนา
อาราธนา (อ่านว่า อาราดทะนา) แปลว่า การทำให้ยินดี, ทำให้ดีใจ, ทำให้หายโกรธ, ทำให้ชอบ, ทำให้สำเร็จ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai - English, Dictionary of CherngX

Download this dictionary
อาราธนา
v. (นิมนต์, เชื้อเชิญ) invite
v. (ขอ) ask, request, beg, entreat

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อาราธนา
to invite (a priest) to give a sermon or to begin a religious servicee


| อาราธนา in English | อาราธนา in Thai