Babylon 10
Simply the best definition!

Download it's free

อ.ย.

ไทยวิกิพีเดียฟรี

Download this dictionary
องค์การอาหารและยา
องค์การอาหารและยา หรือย่อว่า อย. อาจหมายถึง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Wikipedia.org...


ลิขสิทธิ์ : บทความนี้ใช้วัสดุจาก วิกิพีเดีย ? และได้รับอนุญาตภายใต้ สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และอยู่ภายใต้ ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน

Thai English Quick Reference

Download this dictionary
อ.ย.
paratroops


| อ.ย. in English | อ.ย. in Thai