Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

31 grudnia

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
31 grudnia

© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| 31 grudnia in Polish