Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ABIOSESTON

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Seston
Seston is the organisms (bioseston) and non-living matter (abioseston or tripton) swimming or floating in a water body. Bioseston can be often regarded as plankton, although it includes nekton as well. Abioseston comprises detritus as well.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Trypton
Trypton, inaczej abioseston - jeden ze składników sestonu, zawiesiny unoszącej się w wodzie każdego zbiornika wodnego. W skład tryptonu wchodzą nieożywione cząstki pochodzenia mineralnego (np. drobne iły) i organicznego (resztki organizmów, fragmenty tkanek). Trypton znajduje się stale w toni wodnej m.in ze względu na zjawisko resuspensji czyli podrywania cząstek z dna zbiorników wodnych. Nadmiar tej zawiesiny powoduje zmętnienie wody, która ogranicza jej przezroczystość ograniczając rozwój glonów i ryb. Drugim składnikiem sestonu jest plankton.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

专业字典

Download this dictionary
abioseston
abiosis 死亡 无生命 生活力缺损 生活力缺失

Wikipedia în limba română - enciclopedia liberă

Download this dictionary
Abioseston
Prin abioseston (din limba greacă: a = fără; bios = viaţă; seio = a agita) se înţelege componenta abiotică a sestonului, de origine organică, în majoritate detritus aflat în suspensie în apă.

Mai multe la Wikipedia.org...


© Acest articol foloseşte material din Wikipedia® şi este licenţiat sub Licenţa GNU pentru Documentaţie liberă

Free English-Vietnamese Dictionary

Download this dictionary
abioseston
abioseston
  • danh từ
    • (sinh học) chất vô cơ lơ lửng

    (C) 2007 www.TừĐiểnTiếngViệt.net
    | ABIOSESTON in English | ABIOSESTON in Polish | ABIOSESTON in Romanian