Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

ARMM

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
ARMM
ARMM may refer to:

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
ARMM
ARMM steht als Abkürzung für:

Mehr unter Wikipedia.org...

 
Autonomous Region in Muslim Mindanao
Die Autonome Region Muslimisches Mindanao (ARMM; Originalname: Autonomous Region in Muslim Mindanao) ist eine Region im Süden der Philippinen mit mehrheitlich moslemischer Bevölkerung. Die ARMM besitzt als einzige philippinische Region Teilautonomie, eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament. Sitz der Regionalverwaltung ist Cotabato City.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Español La enciclopedia libre

Download this dictionary
ARMM
 
Armm

© Este artículo utiliza contenidos de Wikipedia® y está disponible bajo los términos de la Licencia de documentación libre GNU y bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
ARMM
 
Autonomous Region in Muslim Mindanao
Autonomous Region in Muslim Mindanao (ook wel ARMM) is één van de 17 regio's van de Filipijnen. Dit is de enige regio in de Filipijnen die een eigen regering heeft met een zekere autonomie. Het regionale centrum bevindt zich in zowel Cotabato City als Zamboanga City hoewel deze steden niet tot de regio behoren. Bij de laatste census in 2007 had de regio ruim 4,1 miljoen inwoners.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Wikipédia Français

Download this dictionary
Région autonome en Mindanao musulmane
La Région autonome en Mindanao musulmane (Autonomous Region in Muslim Mindanao en anglais, souvent abrégée en ARMM) est une région des Philippines.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

| ARMM in English | ARMM in French | ARMM in Spanish | ARMM in Dutch | ARMM in Portuguese | ARMM in German | ARMM in Turkish | ARMM in Polish | ARMM in Lithuanian | ARMM in Catalan | ARMM in Swedish