Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Abbed

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Abbed
En abbed er en forstander for et munkekloster, og er munkenes åndelige og verdslige leder. En abbedisse er tilsvarende forstanderinne for et nonnekloster. Navnet kommer av det arameiske ordet abba som betyr fader. Abbeden velges av klosterets munker, og vigsles til sitt embete. Et kloster som ledes av en abbed eller abbedisse, kalles abbedi.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Dansk Wikipedia - den frie encyklopædi

Download this dictionary
Abbed
En abbed er forstander for et (større) munkekloster i den Romersk-katolske kirke, især af Benediktinerordenen. Abbeden har i flere henseender den samme værdighed som en biskop. Titlen stammer oprindeligt fra det aramæiske ord abba (fader).

Se mere på Wikipedia.org...


© Denne artikel bruger materiale fra Wikipedia® og er givet i licens under GNU Free Documentation License og Creative Commons Attribution-ShareAlike

.:Mas_NDon English Indonesian Dictionary

Download this dictionary
abbed

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Abbed
Ein abbed er forstandar (leiar) i eit munkekloster. I eit nonnekloster kallar ein forstandaren for abbedisse. Eit abbedi er eit kloster som er leia av ein abbed eller ei abbedisse. Ordet abbed kjem av arameisk og tyder fader. Abbeden vert vald av medlemane i klosteret, og vert vigsla.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

JM Danish Encyclopedia

Download this dictionary
Abbed
1. Klosterforstander.
2. Overhoved for et (større) munkekloster. Har i flere henseender den samme værdighed som en biskop.
Se også Abbé.


| Abbed in English | Abbed in Danish | Abbed in Norwegian