Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Acidic

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
acidic
(ת') חומצתי; יוצר חומצה; חמוץ; חומצי

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
ACID

בהנדסת תוכנה, ובפרט בתחומי מסדי הנתונים וניהול התנועות, המונח ACID הוא ראשי תיבות של Atomicity, Consistency, Isolation, ו-Durability. תרגום המונחים לעברית הוא אַ‏טוֹ‏מִיוּ‏ת, עִקְבִיּוּת, בִּידוּד ועֲמִידוּ‏ת. תכונות אלה הן אבן הפינה של מסדי נתונים ומערכות לניהול תנועות, ובלעדיהן לא ניתן להבטיח את שלמות הנתונים במערכות אלה. בפועל, תכונות ה-ACID נאכפות במידה רופפת יותר כדי לשפר את ביצועי המערכת.

בהקשר של מסדי נתונים, פעולה לוגית אחת נקראת תנועה. דוגמה לתנועה היא העברת סכום כסף בין שני חשבונות בנק. פעולה זו, למרות שהיא כוללת מספר פעולות בדידות (חיוב החשבון המשלם וזיכוי חשבון הנמען), יש להתייחס אליה כפעולה לוגית אחת. תכונות ה-ACID הן אלה המבטיחות שתנועות כאלה תעובדנה באופן אמין.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

 
ACiD Productions

ACiD Productions היא קבוצת אמנות דיגיטלית מחתרתית לא מסחרית, שנוסדה בשנת 1990. הקבוצה התמחתה בתחילה ביצירת אמנות ANSI למאגרי מידע ממוחשבים, שנקראו ה-BBS. לאחרונה, הקבוצה הרחיבה את עבודתה לתחומי גרפיקה ומדיה נוספים וגם לפיתוח תוכנות מחשב.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...

 
חומצה

חומצה, בהגדרה המקובלת ביותר, היא תרכובת המתפרקת במים ליצירת יוני הידרוניום, כך שה-pH של התמיסה המתקבלת יהיה נמוך מ-7. הגדרה כללית יותר לחומצה היא תרכובת המוסרת פרוטון במהלך תגובה כימית; ההגדרה הכללית ביותר של חומצה היא תרכובת המקבלת זוג אלקטרונים מתרכובת אחרת (או, במילים אחרות: תרכובת הנוטלת זוג אלקטרונים מתרכובת אחרת).

חומצות וחומציות הן גורמים חשובים בתהליכים כימיים רבים, ומשמשות את האדם רבות בחיי היום-יום. מצבר הרכב מכיל חומצה גופרתיתמשקה קולה מכיל חומצה זרחתית, והקיבה מכילה חומצת מימן כלורי. לחומצות חלשות (חומצות בעלות ph גבוה יותר אך קטן מ-7) טעם חמוץ, ומכאן שמן. מיץ לימון, לדוגמה, מכיל חומצה ציטרית.


להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

Gali's Gastronomical Glossary

Download this dictionary
Acidic
חמוץ, חומצתי


| Acidic in English | Acidic in French | Acidic in Italian | Acidic in Spanish | Acidic in Dutch | Acidic in Portuguese | Acidic in German | Acidic in Russian | Acidic in Japanese | Acidic in Greek | Acidic in Korean | Acidic in Turkish | Acidic in Arabic | Acidic in Thai | Acidic in Polish | Acidic in Hungarian | Acidic in Czech | Acidic in Lithuanian | Acidic in Latvian | Acidic in Croatian | Acidic in Serbian | Acidic in Albanian | Acidic in Urdu | Acidic in Bulgarian | Acidic in Danish | Acidic in Finnish | Acidic in Norwegian | Acidic in Romanian | Acidic in Swedish | Acidic in Farsi | Acidic in Macedonian | Acidic in Hindi | Acidic in Indonesian | Acidic in Vietnamese | Acidic in Filipino