Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Acidity

Babylon English Dutch dictionary

Download this dictionary
acidity
zn. zuurheid; bitsheid; wrangheid

Wikipedia Nederlands De vrije encyclopedie

Download this dictionary
ACID
De ACID-regels zijn een viertal regels waar veel databases aan voldoen. Zonder deze set strikte set regels kan een database gemakkelijk verstrikt raken in een situatie waarbij twee transacties tegelijkertijd schrijfrechten verlangen op een enkel tupel. Dat betekent dat transacties voldoen aan de volgende eisen:
  • Atomair (Atomic): de mate waarin het DBMS garandeert dat een transactie ofwel geheel wordt uitgevoerd, ofwel geheel nietig is.
  • Consistent (Consistent): Een transactie creëert ofwel een nieuwe geldige staat of herstelt de staat die er was (in geval van een fout of een probleem). Dit impliceert dat na de transactie alle integriteitsregels van de database moeten gelden.
  • Geïsoleerd (Isolated): transacties worden geïsoleerd van elkaar uitgevoerd, dat wil zeggen dat transacties die tegelijkertijd worden uitgevoerd geen inzicht hebben in elkaars tussenresultaten.
  • Duurzaam (Durable): waardoor een voltooide transactie later niet ongeldig gemaakt kan worden.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
ACiD Productions
ACiD Productions (ACiD) is een groep uit de ondergrondse digitale kunstwereld. Ze werd gesticht in 1990 en hield zich toen vooral bezig met ANSI tekeningen voor BBS'en. Later breidden ze hun werkveld uit naar de andere grafische media en de ontwikkeling van software.

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Acid

Zie meer op Wikipedia.org...

 
Zuur (scheikunde)
Een zuur is een begrip uit de scheikunde waarvan de definitie een aantal malen aangescherpt is. Zuren zijn de tegenhangers van de basen. Zij reageren met elkaar in een proces dat neutralisatie genoemd wordt. Een waterige oplossing wordt zuur genoemd wanneer de zuurgraad (pH) lager is dan 7.

Zie meer op Wikipedia.org...


© Dit artikel maakt gebruik van materiaal uit Wikipedia® en valt onder de GNU-licentie voor vrije documentatie en onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
Acidity
Zuurgehalte

Technisch E-NL Woordenboek

Download this dictionary
acidity
aciditeit; zuurgraad; zuurheidsgraad; zuurheid

| Acidity in English | Acidity in French | Acidity in Italian | Acidity in Spanish | Acidity in Portuguese | Acidity in German | Acidity in Russian | Acidity in Japanese | Acidity in Greek | Acidity in Korean | Acidity in Turkish | Acidity in Hebrew | Acidity in Arabic | Acidity in Thai | Acidity in Polish | Acidity in Hungarian | Acidity in Czech | Acidity in Lithuanian | Acidity in Latvian | Acidity in Catalan | Acidity in Croatian | Acidity in Serbian | Acidity in Albanian | Acidity in Urdu | Acidity in Bulgarian | Acidity in Danish | Acidity in Finnish | Acidity in Norwegian | Acidity in Romanian | Acidity in Swedish | Acidity in Farsi | Acidity in Macedonian | Acidity in Hindi | Acidity in Indonesian | Acidity in Vietnamese | Acidity in Malay