Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Acute leukemie

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
Acute leukemie
Een snel groeiende bloedkanker waarbij onvolwassen bloedcellen in de bloedbaan terechtkomen en er een levensbedreigende situatie ontstaat