Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Acute lymphoblastic leukaemia AL

Kanker woorden en begrippenlijst

Download this dictionary
Acute lymphoblastic leukaemia AL
Een snel groeiende bloedkanker waarbij de witte bloedcellen