Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Admetus

English Hebrew Paganism dictionary

Download this dictionary
Admetus
(ש"פ) אדמטוס. במיתולוגיה היוונית, מלך פריי בתסליה. האל אפולו שגורש מן האולימפוס היה רועה שלו במשך תשע שנים. בתמורה ליחס הטוב שקיבל מאדמטוס במהלך השנים, העניק לו האל חסד: בבוא יומו יוכל לבחור מי ימות במקומו. הוא גם סייע לו לזכות בידה של אלכסטיס. בשעת מותו התנדבה אשתו למות במקומו, אך בהתערבות הרקלס ניצלו חייה.


| Admetus in English | Admetus in French | Admetus in Spanish | Admetus in Dutch | Admetus in Portuguese | Admetus in German | Admetus in Russian | Admetus in Japanese | Admetus in Polish | Admetus in Hungarian | Admetus in Czech | Admetus in Lithuanian | Admetus in Bulgarian | Admetus in Finnish | Admetus in Swedish | Admetus in Farsi