Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Adverse Effect

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
תופעת לוואי (תרופה)

תופעת לוואי היא תגובה לא רצויה או מזיקה שעלולה להתרחש עקב נטילת תרופות במינונים הרגילים שלה (להבדיל מרעילות מתרופה שמתרחשת כשניטלים מינונים גבוהים של התרופה או רעילות על רקע אינטרקציה בין תרופות).

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

MIOK Medical Dictionary

Download this dictionary
תגובה שלילית Adverse Effect
 תגובה לא צפויה לתרופה, אשר אינה קשורה להשפעות הרגילות של תרופה זו. עפ"ר מדובר בתגובה אלרגית

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| Adverse Effect in English | Adverse Effect in French | Adverse Effect in Italian | Adverse Effect in Spanish | Adverse Effect in Dutch | Adverse Effect in German | Adverse Effect in Japanese | Adverse Effect in Greek | Adverse Effect in Arabic | Adverse Effect in Polish | Adverse Effect in Croatian | Adverse Effect in Swedish | Adverse Effect in Farsi