Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Agder

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Agder
Agder er eit landskap i Noreg. Landskapet vert i store trekk utgjort av dei to fylka Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke, kalla Agderfylka. Langs kysten strekkjer landskapet seg frå Sira ved grensa til Rogaland fylke til Gjernestangen ved grensa til Telemark fylke. «Hovudstaten» i Agder er byen Kristiansand. Etter kvart har nemninga Sørlandet vorte teke i bruk på denne landsdelen. Folket på Agder vert kalla egdene (aust-egdene og vest-egdene). Omgrepet Agder er historisk mest bruka om kystststripa, til skilnad frå innlandsområda Råbyggelag (med Setesdal).

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Agder
Agder er et tradisjonelt norsk landskap og navn som brukes om begge Agder-fylkene, Aust-Agder og Vest-Agder. Historisk er navnet brukt om de ytre deler av det samme området. Navnet er ca. 1500 år gammelt, og betyr noe tilsvarende det engelske edge, «kant», altså kanten på landet mot sjøen. Området var opprinnelig et småkongedømme og senere et fylke ("Egdafylki") under Gulatingsloven.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Agder in English | Agder in French | Agder in Spanish | Agder in German | Agder in Polish | Agder in Finnish | Agder in Swedish