Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Aging

Babylon English Hebrew dictionary

Download this dictionary
aging
(ש"ע) הזדקנות; התבגרות; יישון; גיול
 
age
(פ') להזדקן, להזקין

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
הזדקנות

הזדקנות היא תהליך בלאי ביולוגי המתרחש בכל יצור רב תאי, בהתאם לגיל היצור, מינו הטקסונומי, המטען הגנטי שלו כפרט וסביבתו. אצל אדם החי בחברה עם חקלאות ורפואה מודרניות, מקובל להגדיר את תחילת התהליך בין גיל 40 ל-50 ומוות מסיבוכים קשורי זיקנה מגיע אחרי גיל 75. אולם בחברות אנושיות שחיו בתנאים אחרים בלאי ביולוגי ומוות מזקנה הגיעו בגילאים מוקדמים בהרבה.

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

ynet אנציקלופדיה

Download this dictionary
הזדקנות (Aging)
 
הזדקנות, שם גורף למכלול התהליכים ההתפתחותיים המתרחשים באורגניזם ככל שנמשך קיומו, מאז הגיעו לבגרות, ומתבטאים בראש ובראשונה בהידרדרות התפקודים הביולוגיים השונים של אותו אורגניזם, עד לנקודה שבה הוא מת. להזדקנות שני היבטים גורפים: הפיסיולוגי...   רוצים לדעת עוד?© כל הזכויות שמורות לידיעות אינטרנט  

Gali's Gastronomical Glossary

Download this dictionary
Aging
יישון


| Aging in English | Aging in French | Aging in Italian | Aging in Spanish | Aging in Dutch | Aging in Portuguese | Aging in German | Aging in Russian | Aging in Japanese | Aging in Greek | Aging in Korean | Aging in Turkish | Aging in Arabic | Aging in Thai | Aging in Polish | Aging in Czech | Aging in Catalan | Aging in Croatian | Aging in Serbian | Aging in Albanian | Aging in Bulgarian | Aging in Danish | Aging in Norwegian | Aging in Romanian | Aging in Swedish | Aging in Farsi | Aging in Macedonian | Aging in Hindi | Aging in Indonesian | Aging in Vietnamese | Aging in Malay