Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Agroecology

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
Agroecology
Agroecology is the study of ecological processes that operate in agricultural production systems. The prefix refers to agriculture. Bringing ecological principles to bear in agroecosystems can suggest novel management approaches that would not otherwise be considered. The term is often used imprecisely and may refer to "a science, a movement, [or] a practice." Agroecologists study a variety of agroecosystems, and the field of agroecology is not associated with any one particular method of farming, whether it be organicintegrated, or conventionalintensive or extensive. Although it has much more common thinking and principles with some of the before mentioned farming systems.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
Agrarökologie
Agrarökologie (seltener Agroökologie) kann als „Wissenschaft, Bewegung oder Praxis“ verstanden werden. Anfangs bezog sich Agrarökologie auf Pflanzenproduktion und -schutz, in den letzten Jahrzehnten kamen umweltbezogene, soziale, ökonomische, ethische und entwicklungsbezogene Aspekte hinzu.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
Agroécologie
Le terme « agroécologie » fait référence à 3 acceptions : selon l'usage, il peut désigner une discipline scientifique, un mouvement social ou un ensemble de pratiques agricoles (on parle souvent dans ce dernier cas de pratiques et d'infrastructures agroécologiques). Dans le monde, ces trois facettes s'expriment en interaction les unes avec les autres avec des modalités qui diffèrent selon les aires géographiques.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
Agroekologia
Agroekologiaekologia rolnicza – nauka badająca współzależności między żywymi organizmami pól uprawnych oraz wpływ na te współzależności zmian siedliska wskutek zabiegów melioracyjnychagrotechnicznych, emisji przemysłowych i skażeń komunalnych. Obiektem zainteresowań agroekologii jest zagadnienie wzajemnego dostosowania roślin i środowiska, w celu uzyskania możliwie najwyższego i najbardziej wartościowego plonu. Dostosowanie to można osiągnąć przez:
  • zharmonizowanie okresów krytycznych w życiu roślin z porą roku, w której niekorzystne czynniki siedliska działają najsłabiej lub jest ich najmniej,
  • modyfikację roślin w celu zwiększenia ich wytrzymałości na niesprzyjające czynniki siedliska,
  • modyfikację siedliska w celu dostosowania go do wymagań roślin.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

THE Eng-Cro Dictionary

Download this dictionary
agroecology
agroekologija  

Free for individual usage/Besplatan za osobnu uporabu

| Agroecology in English | Agroecology in French | Agroecology in Spanish | Agroecology in Portuguese | Agroecology in German | Agroecology in Polish | Agroecology in Croatian | Agroecology in Bulgarian | Agroecology in Danish | Agroecology in Farsi