Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Amebiasis

saja english turkish dictionary

Download this dictionary
amebiasis
amebiyazis

Erzin English Turkish Dictionary

Download this dictionary
amebiasis
amebiyazis

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Download this dictionary
amebiasis
amebiyazis

Baydaş_Medikal Terimler

Download this dictionary
amebiasis
Amipli enfeksiyon.

Sindirim Sistemi Bozuklukları Sozlugu

Download this dictionary
Amebiasis
Amebiyazis.Akut veya Kronik bir enfeksiyon.Hafif İshalden sık sulu ishale ve vücudun mayi ve su kaybına kadar değişik belirtileri vardır.Ayrıca Gastroenteritis'e bakınız.


| Amebiasis in English | Amebiasis in French | Amebiasis in Spanish | Amebiasis in Dutch | Amebiasis in German | Amebiasis in Russian | Amebiasis in Japanese | Amebiasis in Hebrew | Amebiasis in Arabic | Amebiasis in Polish | Amebiasis in Catalan | Amebiasis in Bulgarian | Amebiasis in Farsi