Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

American Academy of Actuaries

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
American Academy of Actuaries
The American Academy of Actuaries, also known as the “Academy” or the AAA, is the body that represents and unites United States actuaries in all practice areas. Established in 1965, the Academy serves as the profession’s voice on public policy and professionalism issues.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
American Academy of Actuaries
Amerykańska Akademia Aktuariuszy (ang. The American Academy of Actuaries lub AAA) – organizacja reprezentująca i zrzeszająca amerykańskich aktuariuszy bez względu na specjalizację. Założona w 1965, reprezentuje aktuarialną pozycję w sprawach polityki społecznej a także promuje aktuarialny profesjonalizm.

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

| American Academy of Actuaries in English | American Academy of Actuaries in Polish