Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

American Depository Receipt

Wikipedia English The Free Encyclopedia

Download this dictionary
American depositary receipt
An American depositary receipt (ADR, and sometimes spelled depository) is a negotiable security that represents securities of a non-U.S. company that trades in the U.S. financial markets.

See more at Wikipedia.org...


© This article uses material from Wikipedia® and is licensed under the GNU Free Documentation License and under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipedia Deutsch Die freie Enzyklopädie

Download this dictionary
American Depositary Receipt
Als American Depositary Receipt (ADR, oft auch American Depository Receipt oder American Depositary Share) werden auf Dollar lautende, von US-amerikanischen Depotbanken (depositary banks) in den USA ausgegebene Aktienzertifikate bzw. Hinterlegungsscheine bezeichnet, die eine bestimmte Anzahl hinterlegter Aktien eines ausländischen Unternehmens verkörpern und an ihrer Stelle am US-Kapitalmarkt wie Aktien gehandelt werden.

Mehr unter Wikipedia.org...


© Dieser Eintrag beinhaltet Material aus Wikipedia® und ist lizensiert auf GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Wikipédia Français

Download this dictionary
American Depository Receipt
LAmerican Depositary Receipt ('ADR) permet aux entreprises étrangères d’avoir une cotation sur les marchés américains. Par exemple, l’entreprise française Orange cotée au CAC 40 peut également demander un certificat pour être cotée aux États-Unis. La banque américaine chargée de fournir le certificat va exiger un dépôt d'un certain nombre d'actions étrangères. La banque gère pour le compte de l'émetteur les flux de dividendes et le registre des détenteurs.

Pour la suite, voir Wikipédia.org…


© Cet article se sert du contenu de Wikipédia® et est autorisé sous les termes de la Licence de Documentation libre GNU et est distribué sous les termes de la licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non transposé.

Polskojezyczna Wikipedia - wolna encyklopedia

Download this dictionary
American Depository Receipt
American Depository Receipt (Amerykański Kwit Depozytowy, często też American Depositary Receipt) – papier wartościowy, który jest emitowany przez banki amerykańskie w celu ułatwienia tamtejszym inwestorom lokowania kapitału w akcje zagraniczne. Bank kupuje akcje na rynkach kapitałowych poza Stanami Zjednoczonymi (czyni to na zlecenie klienta bądź z własnej inicjatywy), a następnie wypuszcza do obrotu surogaty tych akcji w postaci kwitów depozytowych, które podlegają obrotowi na rynkach kapitałowych. Kurs ADR-ów często zbliżony jest do kursu akcji na rynku pierwotnym. Papiery te stanowią dla inwestorów amerykańskich pewniejszą formę lokowania środków niż bezpośredni zakup akcji głównie ze względu na prostszy obrót i większe bezpieczeństwo (ADR-y są szczególnie popularne w odniesieniu do tzw. emerging markets – czyli tzw. rynków wschodzących).

W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...


© W niniejszym artykule wykorzystano materialy z Wikipédia® i jest na licencji GNU Free Documentation License, a na licencji licencji Commons Attribution-ShareAlike.

Русская Википедия - свободная энциклопедия

Download this dictionary
Американская депозитарная расписка
Америка́нская депозита́рная распи́ска , АДР (ADR) — депозитарная расписка, банком-депозитарием которой выступает банк США (как правило, Bank of New York или Morgan Guarantee Trust). АДР номинированы в долларах США и обращаются как в американских внебиржевых торговых системах, так и на европейских биржах.

Продолжение на Wikipedia.οrg...


© Текстовое содержимое использует материал из Википедии® и доступно в соответствии с лицензией свободной документации GNU

| American Depository Receipt in English | American Depository Receipt in French | American Depository Receipt in Italian | American Depository Receipt in Spanish | American Depository Receipt in German | American Depository Receipt in Russian | American Depository Receipt in Japanese | American Depository Receipt in Hebrew | American Depository Receipt in Polish | American Depository Receipt in Norwegian