Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Anaphylactic Shock

ויקיפדיה העברית

Download this dictionary
אנפילקסיס

אנפילקסיס (אנגלית: Anaphylaxis) היא תגובה אלרגית לא תקינה ומהירה של מערכת החיסון לחומר מסוים התפקד כאלרגן, במהלכה משתחרר היסטמין מן הרקמות וגורם לתסמינים מקומיים או מפושטים. מקור השם ביוונית: משמעות המילית ἀνά (אנא) היא "נגד" ומשמעות המלה φύλαξις (פילקסיס) היא "הגנה".

להמשך המאמר ראה Wikipedia.org...


© מאמר זה משתמש בתוכן מ-ויקיפדיה® וכפוף לרשיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו GNU Free Documentation License וכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה

MIOK Medical Dictionary

Download this dictionary
הלם אלרגי Anaphylaxis, Anaphylactic Shock
 תגובה אלרגית קיצונית, מהירה וחריפה לחומר שהוחדר לגוף (בד"כ בזריקה) .מצב הדורש טיפול דחוף מאחר והוא עלול להסתיים במוות אם לא נטפל בו בזמן.

© כל הזכויות שמורות לשירותי בריאות כללית, 2006
     עורך המדור: ד"ר צבי ליס

| Anaphylactic Shock in English | Anaphylactic Shock in French | Anaphylactic Shock in Italian | Anaphylactic Shock in Spanish | Anaphylactic Shock in Dutch | Anaphylactic Shock in Portuguese | Anaphylactic Shock in German | Anaphylactic Shock in Russian | Anaphylactic Shock in Korean | Anaphylactic Shock in Turkish | Anaphylactic Shock in Arabic | Anaphylactic Shock in Polish | Anaphylactic Shock in Lithuanian | Anaphylactic Shock in Urdu | Anaphylactic Shock in Bulgarian | Anaphylactic Shock in Finnish