Babylon NG
Simply the best definition!

Download it's free

Androgyn

Dutch - Norwegian

Download this dictionary
androgyn
hermafroditt, organisme som har både... { androgyne }

Nynorsk Wikipedia - Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Androgyn
Androgyn(adjektiv, gresk androgynos, latin androgynus «halvt og halvt», androsmann + gynekvinne) er ein teknisk nemning for å vere tvekjønna. Opphaveleg er ein androgyn ein person som er fødd med både mannlege og kvinnelege kjønnsorgan. Androgyni tyder det å vere tvekjønna. Den første skriftlege førekomst ein kjenner til er frå 1552.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

Norsk Wikipedia (Bokmål og Riksmål) – Den frie encyklopedi

Download this dictionary
Androgyn
Androgyn, adjektiv, gresk androgynos, latin androgynus ( andros = mann + gyne = kvinne). Begrepet var tidligere en teknisk betegnelse for å være tvekjønnet. Det betegnet en person som er født med både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer. I dag brukes Androgyn i dagligtale ofte for å beskrive mennesker med uklar eller tvetydig sosial kjønnsidentifikasjon. Den første skriftlige forekomst man kjenner til er fra 1552.

Les mer på Wikipedia.org...


© Denne artikkelen bruker innhold fra Wikipedia® og er lisensiert av GNU Free Documentation License

| Androgyn in English | Androgyn in French | Androgyn in Spanish | Androgyn in Dutch | Androgyn in Portuguese | Androgyn in German | Androgyn in Russian | Androgyn in Turkish | Androgyn in Polish | Androgyn in Czech | Androgyn in Danish | Androgyn in Finnish | Androgyn in Swedish